Myslíte si, že je třeba ke studiu angličtiny nějaká speciální dispozice nebo vlastnost?

Ne. Nikdo, kdo by mohl být nazván typickým studentem, neexistuje. Každý člověk má různou kombinaci silných a slabých stránek, každý má své potřeby a příběh.

Na této stránce Vám ukážeme některé specifické příklady z naší minulosti. Všechny uvedené případy mají pravdivé jádro - jen okrajové okolnosti byly pozměněny. Takže pokud se v nich někdo pozná, ... je to podobnost čistě náhodná.

Jednotlivé případy Vám mohou ukázat, s čím si "umíme poradit".

 

 

Případ ... výslovnost

Přišel k nám zájemce, že se dlouho učí angličtinu (sám doma). Často brouzdá po internetu a přečte a pochopí téměř vše. Chybí mu ale konverzace, což chce vzhledem k zahraničním dovoleným změnit. Když v současnosti s někým mluví, tak si vzájemně nerozumí.

Styl jeho konverzace a důvod problémů byl zřejmý hned po několika prvních větách. Daný zájemce se nenaučil výslovnost jednotlivých slovíček! Jeho výslovnost bylo fonetické vyjádření psaného textu. Bylo až zvláštní, jak rychle dokázal tímto způsobem mluvit.

Pracovali jsme tedy na doplnění znalostí v oblasti výslovnosti, což bylo hodně těžké. Jelikož se sám naučil něco jiného, bylo třeba se naučit výslovnost každého slovíčka znovu. Občas (někdy častěji než občas) zájemce přesvědčoval lektora o tom, že jeho výslovnost je dobrá a špatně mluví lektor. Po několikaměsíční intenzivní práci zájemce odjel na zahraniční dovolenou. Po návratu pouze poslal SMS, že se tam za pomoci papíru a tužky (tedy svého psaného projevu) bez problému domluvil a proto ukončil výuku u nás...

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... poslech

Jiný zájemce přišel s tím, že navštěvoval hodně skupinových kurzů různých úrovní, kde se pracovalo podle různých učebnic. Chybí mu konverzace.

Při zkoušce jeho schopnosti mluvit jsme během 40 minut probrali celou knihu angličtiny dokonce s gramatikou vyšší pokročilý. Vše bylo (až na nějaké drobnosti) perfektní. Jeho překlad byl rychlý a gramaticky správný. Jen mu chyběla slovní zásoba.

Problém nastal, kdykoliv jsem chtěl zkusit konverzaci. Zájemce vůbec nerozuměl mluvenému slovu. Jako pilný žák (a to skutečně byl) se naučil vše, co ve skupinových kurzech dělali. Tam ovšem nebyl čas nebo zájem o konverzaci či poslech, takže se nenaučil naslouchat. A přesto, že gramatiku - tvorbu vět znal perfektně, žádnou větu neslyšel. Anglická zvuk mu připadal známý, ale nedokázal to pochopit.

Pracovali jsme opět od začátku s tím, že jsme se soustředili na konverzaci. V lekcích jsme mluvili pouze anglicky. Začínali jsme jednoduchými holými větami. V průběhu několika týdnů intenzivní výuky byl zájemce schopen správně reagovat ... takže jsme již pokračovali konverzací na různá aktuální témata a rozšiřovali jsme slovní zásobu.

Lekce v minulosti skončily z důvodu jeho přestěhování do jiného města, což nám bylo oběma líto. V průběhu doby jsme se totiž skamarádili. Nyní by byl tento problém vyřešen při použití SKYPE lekcí.

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... flexibilita

Jednou přišel starší zájemce s tím, že za dva měsíce odlétá na zahraniční pobytovou dovolenou do exotické země, kde bude k dispozici český delegát. Letí tam ovšem individuálně a čeká ho přesedání v Dubaji. Měl obavy, aby rozuměl letištnímu rozhlasu a zaměstnancům a našel včas správné pokračující letadlo. Na přestup nebylo moc času, ale rád by si na letišti i koupil nějaké občerstvení. Angličtinu kdysi dělal ...

Zjistili jsme, že angličtinu možná dělal, ale že to muselo bát hodně dávno... Začínali jsme tedy zcela znovu intenzivními lekcemi. Byli jsme pod časovým tlakem. Celou výuku jsme zaměřili od začátku atypicky na požadovaný cíl - domluvit se na letišti při přestupu. Vzhledem k časovému presu (let nebylo možné realizovat později) jsme šli cestou vědomých chyb při gramatice - ale takových chyb, které by každý anglicky mluvící člověk byl schopen správně pochopit. Slovní zásobu jsme nakonec rozšířili i na oblasti dopravy obecně, stravování mimo hotel, vysvětlení cesty podle mapy náhodným kolemjdoucím, o různé typické situace každodenního života a v hotelu.

Zájemce odletěl na dovolenou. Po návratu za několik týdnů se opět objevil na další plánované lekci Po dobu jeho nepřítomnosti byly jeho termíny lekcí jakožto dočasně volné lekce k dispozici jiným zájemcům. Jeho první věta ještě ve dveřích byla: "Jsem tady, neztratil jsem se a nejsem hladový." Na tuto větu nikdy nezapomenu. Oba jsme dokázali pod časovým tlakem skoro nemožné... Stále jsme v kontaktu a pracujeme na angličtině pro změnu pracovního zařazení. Na plánovaném novém místě bude nutná velice častá konverzace v angličtině.

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... maturita

Nejednou nás kontaktovali žáci středních škol (nebo jejich rodiče) s tím, že jejich dítě bude mít brzo (brzo je hodně relativní pojem) maturitu.

V době prvního kontaktu žák ve škole moc neprospíval. Na vysvědčeních měl známky 4 - 5. Ve znalostech značné mezery a někdy žáci ani nechápali, co se po nich ve škole chce.

Na každou lekci si žáci nosili i své školní potřeby (knihy, sešity, ...) a pokud měli něco do školy, udělali jsme to přednostně. Ne, že bychom jejich úkoly dělali za ně. Daný případ jsme jim vysvětlili po všech stránkách a potom si úkol více-méně sami udělali. Celou problematiku jsme s nimi procvičili tak, že následně neměli ve škole problém s podobnými případy i když byly položeny trochu jinak.

Jiné byly situace před písemkami. Vždy věděli, z jaké látky písemka bude. Tak jsme to procvičovali stále dokola na různých příkladech. Písemka potom většinou dopadla (na jejich poměry) mimořádně dobře ... pokud tam neudělali nějakou jinou hloupou chybu.

Tímto způsobem si všichni začali zlepšovat známky.

Pokud nebylo zrovna nic do školy, pokračovali jsme ve vyplňování mezer ve znalostech, učili jsme se i novou látku do školy - kterou měli teprve probírat. Tím získali náskok, začali být aktivní a angličtina je začala bavit. Na našich lekcích jsme pokračovali stále dále s konverzací na různá témata ...

Z propadajících studentů se stali postupně premianti mluvící anglicky stejně jako česky. Anglická maturita jim dopadla perfektně. Ocenili hlavně to, že se naučili systém, který mohli sami aktivně používat. Nemuseli se učit žádnou maturitní otázku z angličtiny, protože se svým běžným přehledem mluvili pohotově na libovolné téma.

Proto pro ně byla volba maturity z angličtiny výborná volba.

Každý žák je samozřejmě jiný. Někomu to jde lépe, jinému trochu obtížněji. Ale každý náš absolvent se podstatně zlepší... Každý žák, který se k nám dostane, u nás vydrží do maturity či jiné zkoušky. Stále je na konverzaci co zlepšovat ...

Pokud začne navštěvovat školu v jiném městě a chce s námi v angličtině pokračovat, je možné domluvit si SKYPE lekce ...

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... přijímačky

Měli jsme i případ jednoho žáka z učiliště. Na učilišti exceloval, takže chtěl (za podpory rodičů) ve studiu pokračovat. Problémem byla opět angličtina.

Jako lektora mne překvapilo, že na nějakém učilišti angličtinu vyučovali - i když na nějaké zcela základní úrovni. Ovšem na škole, kde se chtěl zájemce dostat, byla angličtina běžným předmětem na dost vysoké úrovni ... a dokonce se tam dělaly z angličtiny přijímačky. Typickým nováčkem na této škole byl absolvent gymnasia.

Jak to dopadlo? Dotyčný student se na školu dostal a měl v angličtině velice dobrý start. Byl to školní předmět, na který se moc nemusel průběžně připravovat...

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... neposedné dítě

Začala k nám chodit svědomitá paní, která svou pílí dělala dobré pokroky. Vůbec nevadilo, že o angličtině nic nevěděla.

Po nějaké době začala mluvit o svém dítěti. Dcera se ve škole špatně učila - v angličtině byla na propadnutí. Matka ji nemohla pomoci jako v jiných předmětech. Nemohla ji doučovat, protože sama angličtině nerozumí. Vzhledem k časovým možnostem jsme se začali věnovat i dceři. Uzpůsobili jsme lekce tak, že po lekci matky měla lekci dcera a matka byla na její lekci celou dobu přítomna.

Dcera měla ohromnou roztěkanost a prakticky se nemohla na nic soustředit. Navíc byla v cizím prostředí. Za vydatné pomoci matky začala vnímat a postupně se zlepšilo i její soustředění. Tehdy se přidružil problém s její pamětí. Zjistili jsme, že co na jedné lekci věděla, na další o tomtéž neměla ani ponětí. Takže ... opakování matka moudrosti. Začala i její pravidelnější domácí příprava na školní angličtinu, protože ji matka již mohla pomoci a někdy i kontrolovat. Na naších lekcích (dcera - matka - lektor) dokonce vznikla soutěživost mezi matkou a dcerou ...

... a to jsme to již několikrát chtěli vzdát. Jak to dopadne? Tento příběh se stále vyvíjí. Jedno je ale jisté. Situace je stále lepší a lepší - v posledních lekcích jsme již normálně konvezovali. Pokud to takto půjde takto dál ... určitě to neskončí ze strany lektora.

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... poslední pokus

Taky jste někdy měli pocit, že něco neumíte? Čím více jste se snažili, tím to bylo horší? Několikrát jste se vzdali ... a přesto, že jste to po čase zkusili jinde a jinak, opět bez výsledku? Každý z nás má někdy takové období ...

Měli jsme příběh člověka, který pracoval v mezinárodní firmě, kde byla firemním jazykem mimo ČR angličtina. Tento člověk byl vynikající odborník, ale hodně špatný v angličtině. Vědom si tohoto nedostatku, několikrát začal s angličtinou ke skupinových kurzech různých jazykových škol. V některých kurzech byl dobrý - jinde stěží stíhal ... vždy podle skladby a úrovně spolužáků. Nicméně výsledky a postup znalostí neměl.

Jednou měl zase období, kdy chtěl tento svůj jazykový nedostatek odstranit a dostal se k nám. Již v úvodu nám řekl, že toto je jeho poslední pokus ... a opakoval to na každé lekci. Přes jeho pesimismus jsme od úplných začátků postupovali dál a dál. Trvá to již několik měsíců a přes jeho stálý citát o posledním pokuse (řekne ho při každé příležitosti) to spolu stále táhneme dále. Když se někdy podívá do minulosti, tak ani nevěří, co je schopen sám v angličtině říci.

Máme ještě hodně práce před námi, ale jsou již vidět podstatné výsledky. Když jsem se ho ptal, jestli si jeho zlepšení všimli v práci tak řekl: "Ano - již mi nemusí překládat z a do angličtiny každý mail. Většinu si přečtu a pochopím sám." Pouze někdy donese příklad anglické věty, s níž si neví po gramatické stránce rady...

A co ho přesvědčilo to s námi zkusit? Naše angličtina bez závazku ... to, že může lekce kdykoliv začít i skončit, že má své individuální lekce na neurčito a že zaplatí v hotovosti vždy na každé lekci (tedy bez velkého vydání najednou).

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... manažer firmy

Zase jeden zajímavý případ. Přišel za námi pracovník technického oddělení jisté firmy, že jako jeho vedoucí musí umět angličtinu. Bylo zřejmé, že angličtinu již měl a ještě nestačil všechno zapomenout.

V těchto případech prokládáme výuku a procvičování gramatiky s konverzací. Mluvíme všem kolem nás i o sobě. Jestli někdo chce, může mluvit o známém či o sousedovi - může popisovat jejich životy. Není podstatné co a o kom mluví, když to je srozumitelné a gramaticky správné.

V průběhu času koupili jejich firmu noví zahraniční majitelé a začali se změnou vedení. A náš vedoucí technického oddělení se stal (díky angličtině) vrcholovým manažerem. Odborné znalosti měl dávno a jazykové si doplnil...

Angličtina může otevřít cestu k lepší budoucnosti každému ...

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... nekomunikativní zájemce

Občas se na nás obrátí rodiče dítěte s tím, že to potomkovi nejde ve škole ... a že to je silný introvert (moc nemluví). Chci Vám říci o dvou podobných případech, které takto stejně začaly.

V tomto případě je dobré, když do lekcí chodí s dítětem i jeho rodič jako morální podpora. Rodiče své dítě znají, takže pomohou i lektorovi ve vzájemné komunikaci. Lektor se vždy snaží navázat na něco, co je dítěti známé, co má rád. Přesto, že zkoušíme vše možné, někdy se dítě nepodaří rozmluvit.

Angličtina je komunikační jazyk. Bez komunikace nenadělá nikdo nic. Lektor může mluvit, může vysvětlovat, ale bez reakce zájemce nezjistí nic o úspěšnosti své zvolené výukové metody. Nemůže nic změnit či vyzkoušet něco jiného ...

Prvním zájemcem bylo dítě školou povinné. Přesto že měl rád technické věci, hry na PC a pohádky, nepodařilo se nám ho rozmluvit a po několikáté lekci jsme navrhli ukončení.

Druhý zájemce byl středoškolák se zájmem o sport a PC. Na rozdíl od prvního nám tento druhý zájemce občas odpověděl a jelikož ho to ve škole dost tlačilo, tak se na něco i zeptal. Školní prospěch se trochu zlepšil, ale na komunikaci to ani zdaleka nebylo. Spíše se jednalo o vyjádření úsečných - heslovitých myšlenek. Dokonce se naučil mluvit v angličtině v heslech.

Toto vzájemné oťukávání trvalo skoro celý školní rok, když již později k nám chodil sám bez doprovodu rodičů. Začaly prázdniny a po nich jsme dostali SMS, že syn již nebude pokračovat. U nás má právo každý skončit kdykoliv ...

Překvapení bylo až později. Uplynul další školní rok a na začátku prázdnin se objevil s tím, že chce pokračovat v lekcích o prázdninách. Chodil sám. Bylo vidět, že za tu dobu vyspěl. Byl mnohem více komunikativní ...

U nekomunikativních jedinců jsou naše úspěchy hodně variabilní a většinou jsou dány situací mimo nás ... Některé skončí dobře, o konci jiných se nedovíme. Je to jako v životě. Ne všechno můžeme ovlivnit.

ZPĚT NA PŘEHLED

 

Případ ... sourozenci

Jednou mi zavolala maminka, že potřebuje seznámit děti s angličtinou. Plánovali se asi za rok stěhovat natrvalo do anglicky mluvící země. Jednalo se o dvě holčičky ve věku 5 a 7 let. Dohodli jsme se, že s nimi bude chodit jejich otec.

Měl jsem trochu obavy, co budu s tak malými dětmi dělat. Ptal jsem se na rady svých studentek ... a za pomoci krátkých anglických výukových pásem, písniček, obrázků a pexes jsem vytvořil celkem zajímavou náplň. Děvčata ozvláštnila lekci tím, že si přinesla vždy každá nějaké plyšáky či jiné hračky, na něž jsem se v krátkých anglických větách ptal. Na každé lekci jsme něco namalovali ...

Starší dívenka (7 let) byla již samostatná a nebála se reagovat; mladší (5 let) vytvořila skupinku s otcem, který ji pomáhal. Mezi sourozenci vznikla přirozená rivalita - každá chtěla podle své nálady reagovat co nejrychleji.

I já jsem se na lekcích něco naučil - nemohu mít na děti stejné ani podobné nároky jako na dospělé. Vše musím vysvětlovat přes hry, filmečky a písničky. Začíná se přes slovíčka (názvy, barvy, čísla, dny ...) a jde to dost pomalu. A co je hodně důležité? Přítomnost rodiče či jiného jim blízkého dospělého na každé lekci, který je jim oporou a mně pomocníkem ...

ZPĚT NA PŘEHLED

 

To byly jen některé zvláštnosti, s nimiž jsme se setkali.

Jestliže sami váháte, zda a kam chodit
zkuste to s námi.

A pokud bychom si ve Vašem případě nedokázali poradit, nebude Vás (ani nás) tato zkušenost moc stát. Při platbách v hotovosti na každé lekci můžeme naše lekce kdykoliv ukončit. Vaše peníze ( zaplacené třeba jinde na dlouhé období dopředu) nebudete muset vymáhat ... a ani nepropadnou.

Každá naše lekce je lekcí zkušební - tak proč nás nevyzkoušet?

Pokud si vzhledem k naší vytíženosti najdete volný termín nebo se můžete podívat na důvody, proč to zkusit s námi.

tel.: 724 51 41 65

 

 


ZÚŽENÁ VERZE ČESKÉHO LEKTORA PRO MOBILNÍ APLIKACE
úvod
časové možnosti českého lektoradočasně uvolněné levné lekcecena českého lektorakontakt
MAPA STRÁNEK

Navrhl a vytvořil ostrava3; Copyright © 2010-2018


DOPORUČUJEME:
eshop-windsurfing
reklama windsurfing
sjezdovky-reklama
turisti-reklama