Typ lekce

 

Party

Jedná se o nejvyšší stupeň komunikace v angličtině. Moderátor nadnese libovolné téma a jednotliví účastníci k němu vyjadřují své názory. Témata se mohou volně prolínat stejně jako u běžného hovoru se známými. Text se může použít leda jako doprovodný materiál nebo na uvedení konverzačního tématu.
Podle složení skupiny (zvláště při přihlášení uzavřené skupiny zájemců) může být zaměřena profesně. 

PT2 - minimální komunikativnost v anglickém jazyce na úrovni středně pokročilý 2 (SP2). Lekci vede český lektor jako moderátor, je možná účast rodilého mluvčího. Předpokládaná délka je 60 minut. 

PT3 - minimální komunikativnost v anglickém jazyce na úrovni středně pokročilý 3 (SP3). Lekci vede rodilý mluvčí jako moderátor. Předpokládaná délka je 90 minut, ale může být až 120 minut. 

 

Konverzace (K)

Základem je komunikace, schopnost vyjádřit myšlenky v angličtině a pochopit odpověď, schopnost se domluvit. Budou používány materiály lektora, témata jednotlivých lekcí mohou být i podle Vašich požadavků. Je možná i chvilka gramatiky. Komunikace bude minimálně z 80% v angličtině. Podle zájmu a potřeby může být v lekci i kratičké vysvětlení problematické gramatiky, poslech, čtení a můžeme prodiskutovat třeba i Váš domácí úkol do školy. Nejedná se o skupinu zaměřenou na výuku a rozmluvení.

 

Rozmluvení (R)

Zájemce má znalosti z knih, školy a různých kurzů (dokáže vypracovat cvičení nebo má slušný písemný projev), ale nemá praxi v mluvení. Má ostych něco říci nebo nevytvoří správnou větu. Nedokáže pochytit odpověď v angličtině, byť vyslovenou pomalu a zřetelně.

 

Výuka (V)

Základem je výuka přednostně podle Vaší učebnice s konverzační chvilkou na procvičení znalostí jazyka. Důraz se klade na vysvětlení jazyka a gramatiku. Vhodné zvláště pro doučování či klasickou výuku. Jedná se o individuální výuku (doučování přímo Vám na míru) nebo malé skupinky do čtyř zájemců.
Předpokládaná délka vyučovací hodiny u českého lektora je 60 minut - výjimečně při dobrých základech jazyka může být 90 minut a v případě dětí jen 45 minut. 
Předpokládaná délka vyučovací hodiny u rodilého mluvčího je 90 minut - zde se jedná hlavně o profesní zaměření angličtiny, přípravu na zkoušky, "rychlokurzy" zaměstnanců před vycestováním nebo zájemců o práci v zahraničí. Jedná se o individuální výuku (přímo Vám na míru) nebo malé skupinky zájemců se stejným zaměřením.

 

Doučování (D)

Jakékoliv doplnění mezery ve znalostech ...

 

 

Znalost jazyka

 

Začátečník (Z)

Příprava podle učebnice s možností čtení a pochopení lehkého textu, snaha sestavit větu a pochopit jednoduchou anglickou odpověď. Je možná i Vaše učebnice.
Z1 - úplný začátečník
Z2 - falešný začátečník (již něco dělal, něco ví, ale má těžkosti s vytvořením věty a málokterou i jednoduchou odpověď pochopí...)
Z3 - začátečník, který je schopen vytvořit větu a pochopit větu jiného, i když se zpožděním a s chybami

 

Středně pokročilý (SP)

Vyjádření vlastních myšlenek v angličtině bez větších problémů, schopnost se domluvit na dané téma (i s chybami)
SP1 -  vyjádří své myšlenky a pochopí jednodušší odpověď na běžná základní témata (rodina, práce/škola, dovolená, nákupy...)
SP2 -  je schopen volně komunikovat na běžná životní témata  Od této úrovně je možný začátek komunikace s rodilým mluvčím, ale i český lektor může hodně naučit - hlavně v oblasti vyšší gramatiky a konverzace.
SP3 - je schopen volně komunikovat na téměř jakékoliv téma, může volně měnit témata (přeskakovat mezi nimi) jako při běžném přátelském hovoru. Je možná komunikace s rodilým mluvčím, ale i český lektor může pomoci s konverzací a rychlým střídáním větných časů a forem.

 

Pokročilý (P)

Bezproblémová domluva a další rozvoj znalostí a dovedností s libovolným (i profesním) zaměřením. Komunikace na profesní úrovni pouze s rodilým mluvčím.

Do jednotlivých kategorií znalosti jazyka se zařazujete sami. Důležité je, aby jste se cítili dobře (nestresovali se třeba tím, že nestíháte) a něco se naučili. Pokud bude Vaše sebehodnocení výrazně jiné než realita, navrhneme Vám řešení ..

 

Velikost skupiny

 

 

Individuální lekce (I)

Na hodině jste s lektorem sám (mimo případný doprovod nezasahující do komunikace). Jedná se o náročnější výuku s potřebou stálé pozornosti a musíte být celou dobu lekce schopen udržet plnou pozornost a reagovat. Dosáhnete ale nejrychlejších pokroků. Lektor se věnuje celou dobu jen Vám.

 

Skupina (S)

Skupina musí mít minimálně 2 pravidelně chodící zájemce na podobné komunikativní úrovni a běžně do 3 osob mimo lektora.  Se svými známými můžete vytvořit samostatnou uzavřenou skupinu. Jedná se o méně náročný způsob, protože se musí dostat rovnoměrně na všechny. Můžete se možná občas i trochu "svézt" a polevit v pozornosti. Pokroky ale nemusí být tak zřetelné, jako při individuálních lekcích. Může se stát, že skupinu nebude možné vytvořit a budete mít v daném termínu individuální lekce, protože lektoři běžně skupinu nevytvářejí. Výjimkou je otevření Vaší individuální lekce pro ostatní zájemce (na Váš výslovný návrh) nebo pokud si skupinu vytvoříte sami. Pozor ale na srovnatelnou (téměř stejnou) úroveň všech členů skupiny. Nikdo se ve fungující skupině nesmí nudit nebo nestíhat. A v tom je problém tvorby skupiny.

 

Pravidelnost lekcí

 

Pravidelné lekce (PL)

... znamenají lekci každý kalendářní týden ve stejný kalendářní den a hodinu.

 

Nepravidelné lekce (NL)

... jsou většinou individuální. Konkrétní termíny jednotlivých lekcí se domlouvají individuálně; osobně nejpozději na poslední naplánované nepravidelné lekci nebo telefonicky v den konání od 9.00 hodin do 60 minut před možným začátkem lekce. V tomto případě neposílat maily ani SMS, pokud není výslovně domluveno jinak.

 

 

Místo konání

Lekce se běžně konají na adrese Husarova 29, Ostrava Výškovice (viz mapka).

V případě potřeby nebo Vašeho zájmu může rodilý mluvčí docházet po domluvě i do Vašich prostor (například rodilý mluvčí k zaměstnancům do Vaší firmy ...

tel.: 724 51 41 65

 


ZÚŽENÁ VERZE ČESKÉHO LEKTORA PRO MOBILNÍ APLIKACE
úvod
časové možnosti českého lektoradočasně uvolněné levné lekcecena českého lektorakontakt
MAPA STRÁNEK

Navrhl a vytvořil ostrava3; Copyright © 2010-2018

DOPORUČUJEME:
eshop-windsurfing
reklama windsurfing
sjezdovky-reklama
turisti-reklama